• Kalendarz 2018

  W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości nadszedł czas pożegnania Galicji – Galicji, której różne odsłony przewijały się na kartach Kalendarza przez jego kolejne edycje. Tegoroczna wędrówka wiedzie czytelnika przez ogień wojennej zawieruchy. Pożogę, z której rodzi się upragniona wolność – upadają potęgi zaborców, a w konsekwencji powstaje Polska zjednoczona, Polska niepodległa!

  Zobacz Kalendarz

 • Kalendarz 2017

  Kalendarz Wielokulturowy 2017 dedykujemy popularnym uzdrowiskom położonym w województwach południowych II Rzeczypospolitej. Na kolejnych kartach staraliśmy się przedstawić zdrojowiska, stacje klimatyczne, letniska oraz zimowiska, konkurujące w okresie dwudziestolecia międzywojennego z najlepszymi zagranicznymi ośrodkami – tak pod względem leczniczych wartości źródeł mineralnych, jak i klimatu

  Zobacz Kalendarz

 • Kalendarz 2016

  Piąty już Kalendarz dedykujemy narodom i grupom etnicznym, zamieszkującym Królestwo Galicji i Lodomerii. Prócz charakterystyki pojmowanych ogólnie Polaków, Rusinów i Żydów, nie mogliśmy pominąć pomniejszych grup, wpływających na wielokulturowe bogactwo Galicji: Karaitów, Pogórzan, Chrobatów, Mazurów, Głuchoniemców, Łemków, Bojków, Hucułów czy Podolan. Skupiliśmy się na ich muzyce, języku, literaturze, strojach czy obrzędach.

  Zobacz Kalendarz

 • Kalendarz 2015

  W czwartej edycji Kalendarza zawarte zostały historyczne opisy głównych ośrodków miejskich Królestwa Galicji i Lodomerii – austriackiej prowincji (1772–1918), składającej się z ziem odebranych Polsce w wyniku rozbiorów.
  Zamieszczone ilustracje obejmują okres od końca XIX w. do III dekady wieku XX. Teksty opracowano, m.in. na podstawie „Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich” – wyd. z lat 1880–1902, autorstwa F. Sulimierskiego, B. Chlebowskiego i W. Wlewskiego.

  Zobacz Kalendarz

 • Kalendarz 2014

  Publikacja na 2014 rok, tradycyjnie już zawiera 3 kalendaria – gregoriańskie, juliańskie oraz żydowskie, kalendarz zodiakalny, oznaczenia właściwe dla danego obrządku lub religii oraz fotografie pochodzące, tym razem ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
  Opisy świąt oraz uroczystości celebrowanych przez Polaków i Rusinów pochodzą z wielotomowego dzieła Oskara Kolberga – „Lud. Jego zwyczaje [...]” – żyjącego w latach 1814-1890 wybitnego polskiego etnografa, pamięci którego poświęcono 2014 r.

  Zobacz Kalendarz

 • Kalendarz 2013

  Publikacja na 2013 rok, inspirowana przedwojennymi kalendarzami galicyjskimi, tradycyjnie bazuje na szacunku dla różnorodności kulturowej, a co się z tym wiąże – religijnej. Kalendarz zawiera 3 kalendaria – gregoriańskie, juliańskie oraz żydowskie, kalendarz zodiakalny i rocznic historycznych, a także fotografie ilustrujące obchody najważniejszych świąt i uroczystości religijnych przez wiernych poszczególnych obrządków i religii, pochodzące ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

  Zobacz Kalendarz

 • Kalendarz 2012

  Kalendarz Wielokulturowy na rok 2012 jest efektem projektu „Historia Obrazem Pisana. Losy Jarosławskich Żydów”. Niewielu ludzi wie, a jeszcze mniej pamięta, że przed wybuchem II wojny światowej Ziemia Jarosławska tętniła życiem wielu narodów, a jej mieszkańcy nie byli automatycznie utożsamiani z Polakami – tak jak ma to miejsce dziś. Obok siebie, w zrozumieniu, a często także w przyjaźni, współistnieli Polacy, Ukraińcy oraz Żydzi. Każdy miał swoją świątynię, swoje obyczaje, święta. Każdemu należał się taki sam szacunek. Niniejszy kalendarz jest symbolem minionej epoki, świadectwem jej wielokulturowości.

  Zobacz Kalendarz

Kalendarz Wielokulturowy 2016

z opisem nacji i grup etnicznych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi zamieszkujących

 

Okładka
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET
1

Pobierz PDF

 

Skontaktuj się z nami

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz"
Mołodycz 35, 37-523 Mołodycz

E-mail:          poczta@molodycz.pl
Telefon:        +48 793 577 794