O Kalendarzu Wielokulturowym  2018

W setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości nadszedł czas pożegnania Galicji – Galicji, której różne odsłony przewijały się na kartach Kalendarza przez jego kolejne edycje. Tegoroczna wędrówka wiedzie czytelnika przez ogień wojennej zawieruchy. Pożogę, z której rodzi się upragniona wolność – upadają potęgi zaborców, a w konsekwencji powstaje Polska zjednoczona, Polska niepodległa!
Pamiętne są daty 1914–1918 w dziejach ludzkości i w dziejach narodu polskiego. Lata wielkiej wojny palą się łuną pożarów, ociekają krwią i łzami, sieją zniszczenie, a jednocześnie strzelają ku niebu nieuchwytnymi promieniami nadziei w lepszą przyszłość, budzą nowe świty wolności.
W Kalendarzu Wielokulturowym 2018 patrzymy na I wojnę światową oczami jej współczesnych – jesteśmy świadkami dziejowej tragedii, ale stoimy jakby u podnóża wulkanu. Dusi nas dym, pali ogień, zalewa płonąca lawa, patrzymy na biedę, śmierć i zniszczenie, widzimy jakieś tęczowe, jasne błyski, ale nie możemy objąć wzrokiem całości obrazu, zakrytego mgłą tajemnicy. 

Kalendarz zawiera m.in.: archiwalne fotografie, kalendarz zodiakalny, 3 kalendaria:  gregoriańskie, juliańskie i żydowskie, z zaznaczeniem świąt aktualnie nakazanych w wymienionym obrządku bądź religii, kalendarz historyczny „niepodległościowy”, ukazujący znaczące dla narodu polskiego wydarzenia z lat 1914–1918 oraz wykaz imion słowiańskich z „Kalendarza Niepodległości”, Warszawa 1930. Teksty opracowano głównie na podstawie następujących publikacji: Pamiątkowy Kalendarz „Nowości Ilustrowanych” na 1916 rok, Kraków 1915, „Haliczanin” Kalendarz Powszechny zastosowany do potrzeb wszystkich mieszkańców Galicyi na rok Pański 1918, „Wielki Kalendarz Uniwersalny czyli Powszechny dla wszystkich stanów polskiego narodu na rok Pański 1920”, „Odezwa do Polaków z Galicyi, przebywających z powodu wojny czasowo na obczyźnie”, z dnia 30.11.1914 r. „Co każdy Polak o obecnej wojnie wiedzieć ma i co czynić powinien”, Piotrków 1914, M. Roztworowski „Wojna a społeczeństwo Polskie”, Kraków 1915, A. W. Inlender „Wielka Wojna 1914–1915”, Wiedeń 1915, J. Kleczyński „Przyczyny wojny europejskiej”, Warszawa 1916, K. Wojnar „Wojna światowa a sprawa polska”, Piotrków 1916, „Historya Wojny Światowej”, Chicago 1920, K. Króliński „Galicja”, Stanisławów 1922 oraz „Dzieje narodu polskiego zwięźle opowiedziane”, Lwów 1925.

 


1

Przejdź dalej


 

Zamiast wstępu

Przez czterdzieści lat narody Europy od Bosforu do Bałtyku spoczywały na kraterze wulkanu. Kilkakrotnie mniejszej wagi nieporozumienia sprowadzały obawę wybuchu, zawsze jednak umiano zapobiec wielkiej, światowej wojnie. Jednak pomimo usilnych starań dyplomatów wszystkich państw, wojna zawsze zdawała się nieunikniona i chodziło tylko o to, kiedy nadejdzie chwila stanowcza, kiedy nadejdzie czas, że dalszego odkładania wojny uskutecznić już nie będzie można. Chwila ta nadeszła w roku 1914.
Wśród ogromu nieszczęść jakimi przygniotła nasze ziemie ta największa na świecie zawierucha wojenna, pociechą dla nas była nadzieja, że z tej krwawej topieli zabłyśnie dla nas lepsza dola, że sprawa polska, sprawa lepszej przyszłości i wolności naszego narodu teraz się ziści, że Polska uwolniona ze strasznego jarzma niewoli, pod którym jęczała blisko sto pięćdziesiąt lat, rozpocznie po wojnie nowy i szczęśliwy żywot jako państwo wolne i niepodległe.
Rosja, ten najpotworniejszy i najkrwawszy nasz wróg, ta Rosja żarłoczna i nigdy nienasycona, która w czasie rozbiorów zagrabiła największe obszary, obejmujące osiem dziesiątych części dawnej Rzeczypospolitej Polskiej o powierzchni około 600 tys. km2, legła pierwsza powalona i zdruzgotana, rozbita na części i na długie czasy bezsilna.
W pól roku po osławionym pokoju brzesko-litewskim, w którym Niemcy występowały jako rzekomy tryumfator i bezwzględny i okrutny zwycięzca względem Rosji, a nawet Polski, którą chciały straszliwie okaleczyć przez oderwanie Chełmszczyzny i Podlasia na rzecz Ukrainy, te same Niemcy legły również powalone i rozciągnięte jak długie u stóp zwycięskiej koalicji, żebrząc o złagodzenie niezmiernie twardych i ciężkich warunków zawieszenia broni, podyktowanych im przez francuskiego marszałka Focha, naczelnego wodza zjednoczonych wojsk francuskich, angielskich, amerykańskich, włoskich, tj. całej koalicji.
Równocześnie z pogromem Niemiec legła w gruzach monarchia austriacko-węgierska, ich sojuszniczka i przestała istnieć jako mocarstwo, a z tego chaosu i rozbicia wyłaniają się do nowego życia narody dotąd dźwigające jarzmo obcych rządów i ucisku. Powstają państwa czesko-słowackie i południowo-słowiańskie, a Galicja wraca do swej Macierzy – Rzeczypospolitej Polskiej.
Państwa, które przed półtora wiekiem dokonały straszliwej i haniebnej zbrodni rozbiorów Polski, dziś rozgromione. Potomkowie monarchów-zaborców marnie skończyli żywot, jak np. car Mikołaj II lub obdarci z koron przez własne ludy pędzą żywot na obczyźnie, a Polska jednoczy się i zmartwychwstaje oraz przystępuje do budowy nowego i szczęśliwego życia dla całego narodu.
Mamy już Ojczyznę wolną i niepodległą, ale nie całą. Wschodnia jej połać Litwa i Białoruś, obszarem tak wielka, jak Królestwo Polskie, Poznańskie i Galicja razem wzięte, zalana jest w znacznej części przez bandy wojskowe bolszewickie; Galicja Wschodnia i Księstwo Cieszyńskie zagrożone przez innych agresorów, musimy więc prowadzić dalej walkę z wrogami. Należy obecnie zrobić z sobą obrachunek, jakie zasoby posiadamy dla odbudowy naszego państwa i co nam teraz czynić należy, aby Polska wróciła do dawnej potęgi.
Polska po ustaleniu swego bytu i zabezpieczeniu dawnych przedrozbiorowych granic będzie miała nadzwyczajne widoki pomyślnego rozwoju i dobrobytu dla wszystkich swoich dzieci. Naród nieskrępowany więzami niewoli będzie miał możność dojścia do takiego stopnia bogactwa i pomyślności, jak i inne szczęśliwsze narody, cieszące się od wieków wolnością i niepodległością.
  

1

Przejdź dalej

Are you looking for the best website template for your web project? Look no further as you are already in the right place! In our website templates section you will find tons of beautiful designs - for any kind of business and of any style. You are in a unique place - join us today BIGtheme NET

 

Skontaktuj się z nami

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju "Młody Mołodycz"
Mołodycz 35, 37-523 Mołodycz

E-mail:          poczta@molodycz.pl
Telefon:        +48 793 577 794